Nyhetsbrev

Läs mitt nyhetsbrev här. (rätt version)
 
Obs: Jag har tidigare råkat länka till fel nyhetsbrev (ett gammalt). Nu har jag ändrat länken och det ska vara rätt version från 2013-04-24. Ber om ursäkt för detta.
 
Ta del av mitt nyhetsbrev: 
 

Min historia för att förändra - Verkligheten i P3

Ikväll berättade jag min historia i Verkligheten P3. Med syftet att inspirerar andra skolor (inte bara skolor även arbetsplatser) att hantera situationerna annorlunda, hjälpa andra och visa att det finns en väg till upprättelse. Även om den vägen är lång, krokig och jobbig så finns den.

Jag vädjar fortfarande till Grennaskolans ledning att ta kontakt med mig istället för att stöta bort mig och den kritik jag framfört. Jag har personligen inte fått något svar från Grennaskolan på hur saker och ting förändrats. Inte heller någon ursäkt, även fast Grennaskolan erkänt sina misstag. 

Dock vill jag korrigera några små faktafel. Jag var 16-17 år när händelserna utspelade sig. Vi spelade kort på elevhemmet inte i skolans gemensamma uppehållsrum Stureplan.

Jag hoppas som sagt mitt fall kan bli en vägvisare för skolor och arbetsplatser runtom i landet. Mobbning är grova övergrepp som sätter djupa spår i en människas tillvaro och mobbning måste bort. Lyssna på programmet via länken nedan, dela gärna. 

 

Min och Camillas teori om mobbing

Tillsammans med en läsare Camilla Larsson har jag och hon arbetat fram en gemensam teori om om psykologiska orsaker  till mobbing. En smal men viktig teori. Det här är vår teori: 

Psykologiska strukturer bakom sociala som orsakar mobbing ur ett smalt samhällsperspektiv :

Det vi nu vill redogöra är vår teori bakom mobbingens strukturer i dagens samhälle. Mycket av det vi redogör är sociala strukturer vi själv lagt märke till utifrån våra erfarenheter. Man ska inte dra alla över en kam men en viktig aspekt är att psykisk ohälsa kan bidra till mobbning. Utifrån mångas erfarenheter är det ingen ovanlighet. Samtidigt måste vi också vända på det hela och hävda att individer med psykisk ohälsa också kan bli utsatta. Utifrån mångas erfarenheter.     

Kat 1, destruktiva egenskaper:

  • Människor med destruktiva egenskaper känner man lätt igen genom en aggressiv och dömande attityd, dessa människor riskerar oftare att, hamna i konflikter av olika slag och har oftast en brokig och grundlös bakgrund. Samt ofta själva ett hävdelsebehov grundat i en flack och svag självkänsla och osäkerhet som genom hävdelsebehovet och mobbingen döljs, offren ser dem i genom noga, genom att ofta ta snälla människor eller utsatta människor i deras närhet vilka blir deras psykologiska offer. Mobbing blir en direkt följd av att dessa människor inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda.  

Kat 2, sinnes förvärvande, framställda eller medfödda egenskaper :

  • Kat 2 visar oftast antisociala, aggressiva tendenser i sociala sammanhang. Oftast så grundar sig deras aggressiva beteende i tidigare missbruk, men även grova psykiska diagnoser så som psykopati. Denna grupp har ett stort aggressionsbehov och ett starkt aggressivt utåtagerande behov, vilket kan yttra sig i attacker gentemot omgivningen i form av mobbing och förtryck. Dessa egenskaper behöver hittas hos berörda individer i så tidigt skede som möjligt, allra helst i förskolan. För att kunna jobba med exempelvis en ökad empatisk förståelse för andra människor. Utifrån individens omständigheter och behov. 

Kat 3, hatiska egenskaper:

  • Kat 3 är kopplad till religiösa åsikter eller övriga extrema åsikter. Denna grupp av mobbare ger sig oftast på motsatsen till det som går emot deras extrema åsikter/ vilka kan bli utsatta offer som ibland jagas livet ut av den extrema mobben. Ibland är även gruppen omedvetna om sina handlingar, vilket kan kopplas till ett sjukligt beteende. Näthat eller så kallade stalkers är klockrena sådana exempel. Till denna mob kan det finnas delar av både kat 1 och kat 2 inkopplade vilket gör hela mönstret så mycket mer komplicerat.
Läs även inlägget via min hemsida här
Visa fler inlägg