Psykologkontakt borde vara självklart

Det är en skam att människor som är på behandlingshem inte får träffa psykologer, man ska inte ens behöva be om en psykolog det borde vara en självklar kontinuerlig kontakt med psykolog och läkare i vården.

Det är en skam att det finns inkompetent personal som jobbar med barn och unga.

Det är en skam att samhället kan acceptera att traumatiserade barn utsätts för fler övergrepp!

Personligen fick jag inte heller träffa psykolog trots att enhetschefen lovade mig det flera gånger. Enhetscheferna borde lyssna mer på sina klienter och deras behov.

Behandlingshemmen får tusentals kronor per dygn av oss skattebetalare. Var är etiken och moralen?

Å andra sidan vill jag betona att det också finns väldigt mycket kompetent personal med empati, kunskap och professionellt bemötande.

Se gärna Uppdrag gransknings reportage om ersta flickhem:

http://www.svtplay.se/video/4870660/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-12-3