En viktig dag med rätten att hedras

Bilden nedan delas just nu intensivt på sociala medier. Jag tycker bilden säger mer än tusen ord och ingen kunde formulera orden bättre än FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på Internationella autismdagen, 2 april 2013.

"Låt oss tillsammans med personer med autism, deras familjer och deras företrädare bilda en gemenskap av röster för ökad medvetenhet och förståelse. Låt oss också se på oss själva och omvärdera våra egna och våra samhällens attityder så att vi kan göra oss av med de fördomar som ligger till grund för diskriminering av personer med funktionshinder. Låt oss förbinda oss till att skapa ett rättvist samhälle som bryr sig om och som kan ge sann värdighet och rättigheter åt alla."

Ban Ki-moon FN:s generalsekreterare

Internationella kvinnodagen är med all rätt väl uppskattad, ADHD pratas det mycket om i dagens samhälle. Men vi glömmer allt för ofta bort de många procent i Sverige som lever med autism i sin vardag. När det väl pratas om autism i samhället, är det alltför ofta oerhört skuldbelagda, konservativa och stigmatiserade  fördomar som dyker upp. Okunskap och bristande respekt vill jag tydligt konfrontera, genom mitt ställningstagande. Barn och vuxna med autism förtjänar inkludering, hänsyn, stöd och gott bemötande. Gör som jag dela bilden och inlägget. För guds skull glöm inte bort Världsautismdagen, den 2 aprill 2015. Skriv in dagen i era almanackor nu!
 
 
Visa fler inlägg