Alla berörs av skammen och tystnaden

Över 40 % av alla sjukskrivningar handlar om psykisk ohälsa. Ändå är cancervården 20 gånger mer framåtskridande än psykiatrin. Området psykiatri fick endast 7% av de totala forskningsanslaget 2011. Varför har vi inte stödgalor för psykisk ohälsa på samma sätt som för insamlingar till cancerforskning? Det är inte farligt att prata om psykisk (O)hälsa. En tredjedel drabbas någon gång av psykisk ohälsa (många blir diskriminerade) , en tredjedel är anhöriga familj, vänner, bröder och systrar och alla berörs.
Visa fler inlägg