#metoo

#metoo Angående meetoo. Vill börja med att poängtera att jag tycker att det är modigt och starkt, att brottsoffer väljer att berätta sina historier. Kvinnorna (precis som männen) förtjänar att bli lyssnade och trodda på. Men när en kvinna säger att alla män inte ska straffas och menar att det är enskilda individer som ska ta ansvar, borde man verkligen lyssna på henne. Det handlar om enskilda individer som måste ta ANSVAR och det handlar framförallt om brottsoffer som borde få UPPRÄTTELSE.